Tàu đi phú quốc một ngày có mấy chuyến

Sau đây chúng tôi giới thiệu với quý khách các chuyến tàu và những thông tin cụ thể:

Hà Tiên đi Phú Quốc:

Tuyến tàu đi Phú Quốc bắt đầu từ cảng Hà Tiên : có 7 chuyến bao gồm tàu cao tốc và phà cao tốc
- Trong đó 5 chuyến là các hãng tàu cao tốc và 2 chuyến của phà cao tốc

Thời gian của các tàu và phà khởi hành như sau:

-   Tàu: Thời gian đi là 1 tiếng 20 phút
----------07h30 là tàu SuperDong
----------08h00 là tàu SuperDong
----------08h15 là Tàu Ngọc Thành
----------13h15 là tàu SuperDong
----------13h30 là tàu Lâm Hải Lộc

-   Phà: Thời gian đi là 2 tiếng 50 phút
----------06h00: phà Thạnh Thới
----------12h00: Phà Thạnh Thới

Phú Quốc đi Hà Tiên:
-  Tàu: Thời gian đi là 1 tiếng 20 phút
----------08h30 là tàu Lâm Hải Lộc
----------08h30 là tàu SuperDong
----------09h45 là tàu SuperDing
----------10h00 là tàu SuperDong
----------10h30 là tàu Ngọc Thành
----------13h00 là tàu SuperDong

-  Phà: Thời gian đi là 2 tiếng 50 phút
----------09h00: phà Thạnh Thới
----------15h00: phà Thạnh Thới

Trong dịp lễ hay những ngày cao điểm khác tàu và phà có tăng hoặc giảm chúng tôi không kịp cập nhật bổ sung. xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nắm bắt thời gian để cho chuyến đi của quý khách thật vui vẻ!