Tàu cao tốc đi Phú Quốc

Dưới đây là thông tin và giờ chạy tàu của một số hãng tàu cao tốc:
Tuyến Hà Tiên - Phú Quốc

1.Tàu SuperDong
Giờ xuất bến : Hà Tiên 08h00 & 13h00 Bãi Vòng 08h30 % 13h30

2.Tàu Ngọc Thành
Giờ xuất bến : Hà Tiên 08h15 Bãi Vòng 10h30

3.Phà THRIVING 01 (Đá Chồng)
Giờ xuất bến : Hà Tiên 06h00 & 12h00 Đá Chồng 09h00 & 15h00