Lịch tàu đi Phú Quốc tháng 01 - 2015

Vé tàu Phú Quốc trực tuyến xin thông báo lịch thay đổi của tàu phà đi bắt đầu từ ngày 10/01/2015 cụ thể như sau:

Tuyến Hà Tiên đi Phú Quốc
Hãng Tàu Giờ Khởi Hành Xuất Cảng Đến Cảng
THẠNH THỚI
185.000vnđ/vé

 
05H30
06H30
11H30
12H30
Hà Tiên Đá Chồng
NGỌC THÀNH
150.000 - 215.000vnđ/vé

 
07H45 Hà Tiên Bãi Vòng
SUPERDONG
160.000 - 230.000vnđ/vé

 
08H00
13H15
Hà Tiên Bãi Vòng

Tuyến Phú Quốc đi Hà Tiên
Hãng Tàu Giờ Khởi Hành Xuất Cảng Đến Cảng
THẠNH THỚI
185.000vnđ/vé

 
08H30
09H30
14H30
15H30
Đá Chồng Hà Tiên
NGỌC THÀNH
150.000 - 215.000vnđ/vé
10H30 Bãi Vòng Hà Tiên
SUPERDONG
160.000 - 230.000vnđ/vé
08H00
13H00
Bãi Vòng Hà Tiên

Quý khách mua 16 vé thanh toán 15 vé, không áp dụng cho vé trẻ em