Lịch tàu đi Phú Quốc

Tuyến Hà Tiên - Phú Quốc
Giờ đi Giờ đến Tên Tàu Giá vé
N.Lớn
Giá vé
T.Em
Cảng đi Cảng đến
06:00 08:50 Thạnh Thới 185.000 Hà Tiên Đá Chồng
07h30 08h45 SuperDong 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng
08h00 09h15 SuperDong 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng
08h15 09h35 Ngọc Thành 215.000 150.000 Hà Tiên Bãi Vòng
10h30 11h50 SuperDong 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng
12h00 14h30 Thạnh Thới 185.000 Hà Tiên Đá Chồng
13h15 14h35 SuperDong 230.000 160.000 Hà Tiên Bãi Vòng
13h30 15h00 Lâm Hải Lộc 215.000 150.000 Hà Tiên Bãi Vòng

 

Tuyến Phú Quốc - Hà Tiên
Giờ đi Giờ đến Tên Tàu Giá vé
N.Lớn
Giá vé
T.Em
Cảng đi Cảng đến
08h30 10h00 Lâm Hải Lộc 215.000 150.000 Bãi Vòng Hà Tiên
08h30 09h50 SuperDong 230.000 160.000 Bãi Vòng Hà Tiên
09h00 11h30 Thạnh Thới 185.000 Đá Chồng Hà Tiên
09h45 11h00 SuperDong 230.000 160.000 Bãi Vòng Hà Tiên
10h30 11h50 Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi Vòng Hà Tiên
13h00 14h20 SuperDong 230.000 160.000 Bãi Vòng Hà Tiên
15h00 17h30 Thạnh Thới 185.000 Đá Chồng Hà Tiên

* Xin quý khách vui lòng liên hệ để biết thông tin thêm khi có những chuyến tăng cường hoặc tạm ngưng bảo trì!