Giá vé tàu đi Phú Quốc

Tuyến Hà Tiên Phú Quốc
STT LOẠI TÀU PHÀ ĐƠN GIÁ
1 Phà Thạnh Thới Từ 6 tuổi, hoặc cao từ 1 met 185.000
2 SuperDong I Trè em: 160.00 - Người lớn: 230.000
3 SuperDong II Trè em: 160.00 - Người lớn: 230.000
4 Ngọc Thành Trè em: 150.00 - Người lớn: 215.000

Tuyến Rạch Giá ⇔ Phú Quốc