Bến tàu Hà Tiên - Phú Quốc

Bản đồ bến tàu

Dẫn đường đến bến tàu Hà Tiên:
- Từ tượng đài Mạc Cửu khi quý khách vừa đến TX Hà Tiên, có thể đi thẳng hay rẽ phải để đến bến tàu.
  * Quý khách đi thẳng khoảng 500m thì sẽ đến ngã ba quý khách sẽ rẽ phải một lần, đến ngã tư quý khách sẽ rẽ trái. đi thẳng đển bồn binh tượng Trần Công Án rẽ phải. vừa tới ngã tư thứ nhất rẽ trái và đi thẳng sẽ đến bến Tàu.
  * Khi quý khách đến tượng đài Mạc Cửu rẽ phải: đi khoảng 100m sẽ có đường rẽ chữ "Y" quý khách phải rẽ trái và đi thẳng cho đến bồn binh tượng Trần Công Án và đi tiếp theo hướng dẫn trên.

- Từ tượng đài Mạc cửu quý khách muốn đến bến Phà cao tốc:
  * Quý sẽ đi thẳng trên quốc lộ 80, đi đến đường dẫn cầu và gần đến cầu Tô Châu quý khách sẽ thấy bản hiệu của Cty quý khách rẽ phải sẽ đến bến Phà

Khoảng cách giữa bến tàu và phà tại Phú Quốc:
- Từ bến tàu Bãi Vòng - Phú Quốc đến thị trấn Dương Đông với khoảng cách là 15Km.
- Từ bến phà Đá Chồng - Phú Quốc đến thị trấn Dương đông với khoảng cách là 40km.