Tổ chức Đại lễ dâng Y Kathina tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thông tin từ Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, ngày 19/10/2014 (tức ngày 26 tháng 9 năm Giáp Ngọ) tại chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra Đại lễ dâng Y Kathina.

Đây là hoạt động do Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni phật tử chùa Khmer tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức.

Thông tin từ Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, ngày 19/10/2014 (tức ngày 26 tháng 9 năm Giáp Ngọ) tại chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra Đại lễ dâng Y Kathina.
Đây là hoạt động do Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni phật tử chùa Khmer tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức.
Nguồn: Báo Làng Việt