Quần đảo Nam Du

Quần đảo Nam Du gồm 21 đảo lớn, nhỏ với khung cảnh nước biếc non xanh. Quần đảo Nam Du là một quần đảo hoang sơ, bãi Ngự, bãi Bàng, bãi Mến, bãi cỏ,.. tất cả làm nên bức tranh tuyệt đẹp ngoài biển khơi.
đường ven đảo Nam Du
Cung đường ven đảo
đỉnh núi Nam Du
Trên đỉnh hải đăng nhìn bao quát Nam Du