Tàu đi Hải Tặc dịp lễ 30/04 - 01/05 năm 2016

Giải thích các mã màu:
Yes Tàu chạy vẫn đang nhận booking
Full Tàu đã đầy khách, ngưng booking
No Tàu không chạy

Tuyến Hà Tiên đi Hải Tặc
NGÀY GIỜ ĐI
06H00 07H45 10H00 13H30 15H30
29/04/2016 No Yes No No Yes
30/04/2016 Yes Full Full Yes Yes
01/05/2016 Yes Full Full Yes Yes
02/05/2016 No Full Yes No Yes
03/05/2016 No Yes Yes No Yes


Tuyến Hải Tặc đi Hà Tiên

NGÀY GIỜ ĐI
07H00 09H00 12H30 14H45 16H30
29/04/2016 No No No Yes Yes
30/04/2016 Yes Full Yes Yes Yes
01/05/2016 Yes Yes Yes Full Full
02/05/2016 No Yes No Full Yes
03/05/2016 No Yes No Yes Yes