Lịch tàu chạy tết âm lịch 2015 Hà Tiên đi Phú Quốc

Lịch tàu tuyến Hà Tiên - Phú Quốc phục vụ tết âm lịch 2015 từ ngày 20/02/2015 - 25/02/2015 (nhằm ngày 30 tết đến mồng 7 tết Ất Mùi)
NGÀY GIỜ HÃNG VÉ NGƯỜI LỚN VÉ TRẺ EM CẢNG ĐẾN
18/02/2015 (30 tết) Tất cả các hãng điều chạy theo lịch trình củ
19/02/2015 (Mồng 1) Tất cả các hãng tàu nghĩ tết âm lịch
20/02/2015 (Mồng 2) 05:30
06:30
07:30
07:45
08:00
10:00
11:30
12:30
14:00
Phà Thạnh Thới
Phà Thạnh Thới
SuperDong 2
Ngọc Thành
SuperDong 6
SuperDong 7
Phà Thạnh Thới
Phà Thạnh Thới
SuperDong 7
185,000đ
185,000đ
230,000đ
215,000đ
230,000đ
230,000đ
185,000đ
185,000đ
230,000đ
185,000đ
185,000đ
160,000đ
150,000đ
160,000đ
160,000đ
185,000đ
185,000đ
160,000đ
Đá Chồng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Đá Chồng
Bãi Vòng
21/02/2015 (Mồng 3) 05:30
06:30
07:30
07:45
08:00
09:00
10:00
11:30
12:30
12:30
14:00
Phà Thạnh Thới
Phà Thạnh Thới
SuperDong 2
Ngọc Thành
SuperDong 6
SuperDong 1
SuperDong 7
Phà Thạnh Thới
Ngọc Thành
Phà Thạnh Thới
SuperDong 7
185,000đ
185,000đ
230,000đ
215,000đ
230,000đ
230,000đ
230,000đ
185,000đ
215,000đ
185,000đ
230,000đ
185,000đ
185,000đ
160,000đ
150,000đ
160,000đ
160,000đ
160,000đ
185,000đ
150,000đ
185,000đ
160,000đ
Đá Chồng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Bãi Vòng
22/02/2015 (Mồng 4) 05:30
06:30
07:30
07:45
08:00
09:00
10:00
11:30
12:30
12:30
14:00
Phà Thạnh Thới
Phà Thạnh Thới
SuperDong 2
Ngọc Thành
SuperDong 6
SuperDong 1
SuperDong 7
Phà Thạnh Thới
Phà Thạnh Thới
Ngọc Thành
SuperDong 7
185,000đ
185,000đ
230,000đ
215,000đ
230,000đ
230,000đ
230,000đ
185,000đ
185,000đ
215,000đ
230,000đ
185,000đ
185,000đ
160,000đ
150,000đ
160,000đ
160,000đ
160,000đ
185,000đ
185,000đ
150,000đ
160,000đ
Đá Chồng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
23/02/2015 (Mồng 5) 05:30
06:30
07:30
07:45
08:00
09:00
10:00
11:30
12:00
12:30
12:30
14:00
Phà Thạnh Thới
Phà Thạnh Thới
SuperDong 2
Ngọc Thành
SuperDong 6
SuperDong 1
SuperDong 7
Phà Thạnh Thới
SuperDong 6
Ngọc Thành
Phà Thạnh Thới
SuperDong 7
185,000đ
185,000đ
230,000đ
215,000đ
230,000đ
230,000đ
230,000đ.
185,000đ
230,000đ
215,000đ
185,000đ
230,000đ
185,000đ
185,000đ
160,000đ
150,000đ
160,000đ
160,000đ
160,000đ
185,000đ
160,000đ
150,000đ
185,000đ
160,000đ
Đá Chồng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Bãi Vòng
24/02/2015 (Mồng 6) 05:30
06:30
07:30
07:45
08:00
11:30
12:00
12:30
13:15
Phà Thạnh Thới
Phà Thạnh Thới
SuperDong 2
Ngọc Thành
SuperDong 6
Phà Thạnh Thới
SuperDong 6
Phà Thạnh Thới
SuperDong 7
185,000đ
185,000đ
230,000đ
215,000đ
230,000đ
185,000đ
230,000đ
185,000đ
230,000đ
185,000đ
185,000đ
160,000đ
150,000đ
160,000đ
185,000đ
160,000đ
185,000đ
160,000đ
Đá Chồng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Bãi Vòng
25/02/2015 (Mồng 7) 05:30
06:30
07:45
08:00
11:30
12:00
12:30
13:15
Phà Thạnh Thới
Phà Thạnh Thới
Ngọc Thành
SuperDong 6
Phà Thạnh Thới
SuperDong 6
Phà Thạnh Thới
SuperDong 7
185,000đ
185,000đ
215,000đ
230,000đ
185,000đ
230,000đ
185,000đ
230,000đ
185,000đ
185,000đ
150,000đ
160,000đ
185,000đ
160,000đ
185,000đ
185,000đ
Đá Chồng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Bãi Vòng
Đá Chồng
Bãi Vòng
Đá Chống
Bãi Vòng

* Bảng chi tiết lịch tàu chạy của chúng tôi cam kết đúng thời gian của các hãng đưa ra để phục vụ quý khách.
* Chúng tôi xin cam kết bán đúng giá vé của các hãng đã đưa ra "Không giá vé chợ đen"
* Xin quý khách liên hệ hotline của chúng tôi booking.

Hãy đặt vé và nhận vé của chúng tôi thông qua hệ thống đại lý để có giá tốt, chất lượng hơn. không nên lấy vé ngoài, không nên mua vé chợ đen.