Lịch tàu chạy đầu năm 2016

Tuyến Hà Tiên đi Phú Quốc
- Khởi hành tại bến tàu Hà Tiên
- Cập càng tại bãi vòng Phú Quốc


THỜI GIAN GIÁ VÉ TRẺ EM GIÁ VÉ NGƯỜI LỚN HÃNG TÀU
07h45 150.000đ 215.000đ Ngọc Thành
08h00 160.000đ 230.000đ Superdong
13h15 160.000đ 230.000đ Superdong

 

Tuyến Phú Quốc đi Hà Tiên
- Khởi hành tại bến tàu Bãi Vòng Phú Quốc
- Cập càng tại bến tàu Hà Tiên


THỜI GIAN GIÁ VÉ TRẺ EM GIÁ VÉ NGƯỜI LỚN HÃNG TÀU
08h00 160.000đ 230.000đ Superdong
10h30 150.000đ 215.000đ Ngọc Thành
13h00 160.000đ 230.000đ Superdong