Lịch phà Thạnh thới phục vụ lễ 30/04/2015

Phòng Vé tàu Hà Tiên - Phú Quốc trực tuyến xin thông báo lịch thay đổi của tàu phà đi bắt đầu từ ngày 10/01/2015 cụ thể như sau:

Tuyến Hà Tiên đi Phú Quốc
Hãng Tàu Giờ Khởi Hành Xuất Cảng Đến Cảng
28/04/2015 05H00
06H00
11H00
12H00

17H00
Hà Tiên Đá Chồng
Ngày 29-30-01-02-03-04
tháng 04/2015
05H00
08H00
11H00
15H00
17H00
Hà Tiên Đá Chồng

Tuyến Phú Quốc đi Hà Tiên
Hãng Tàu Giờ Khởi Hành Xuất Cảng Đến Cảng
28/04/2015 08H00
09H00
14H00
15H00
Đá Chồng Hà Tiên
Ngày 29-30-01-02-03-04
tháng 04/2015
05H00
08H00
11H00
15H00
17H00
Đá Chồng Hà Tiên

Quý khách mua 16 vé thanh toán 15 vé, không áp dụng cho vé trẻ em