resort Bungalow

Resort Bungalow

Tiêu chuẩn: Resort
Giá phòng: 700.000 - 1.200.000VNĐ/đêm
Địa chỉ: Phú Quốc
Nhà hàng: Có

Ngoc yen hotel

Khách sạn Ngọc Yến

Tiêu chuẩn: 1 sao
Giá phòng: 250.000 - 600.000VNĐ/đêm
Địa chỉ: Hà Tiên
Nhà hàng: Có

Trang Đài

Nhà nghỉ Trang Đài

Nhà nghỉ: cao cấp
Giá phòng: 200.000 - 800.000VNĐ/đêm
Địa chỉ: Hà Tiên
Nhà hàng: Có

Hà Tiên Hotel

Khách sạn Hà Tiên


Tiêu chuẩn: 2 sao
Giá phòng: 300.000 - 700.000VNĐ/đêm
Địa chỉ: Hà Tiên
Nhà hàng: Có

 

Tìm kiếm khách sạn

Hướng dẫn đặt vé Chính sách chung Điều kiện đổi trả Tài khoản thanh toán Tra cứu đặt vé Giá vé & lịch tăng cường Thông tin & Tin tức Tin du lịch